Eftisledare

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys är en idéell organisation som gynnar välståndet för barnfamiljer. Vår organisation har ordnat eftermiddagsverksamhet för skolelever (barn i åk 1 och 2) redan i över 20 år i området Södra Esbo.

För tillfället ordnar vi eftermiddagsverksamhet i Päivänkehrän koulu och Komeetan koulu som befinner sig i Olars, och i Westendinpuiston koulu i Westend. I vår eftermiddagsverksamhet har vi två eller fler handledare. Gruppernas storlek är 15-18 barn/ledare. Arbetstimmar per vecka beroende på verksamhetsställe och arbetsbeskrivning. Presentera gärna dina önskemål i din ansökan!

Vi söker ledare för eftermiddagsverksamhet.

Din roll

Din uppgift är att leda en barngrupp i dagens olika veksamheter: Styrda lekar inom- och utomhus, handarbetskunskaper, räkneuppgifter och hemläxestund, gymnastik och laga fram mellanmål. Du fungerar som en del av ett kompakt och likvärdigt team, där du har en möjlighet att inverka på verksamheten, i innehållet och ständiga verksamheten. Till ditt arbete tillhör också skriftligt arbete och dagligt samarbete med skolan och hemmet.

Din kunskap

Vi söker i förstahand en utbildad person, som har erfaranhet av att arbeta med barn.  Erfaranhet av barn som behöver special stöd ser vi som en fördel. Lämplig utbildning kan vara t.ex. morgon- och eftermiddagsverksamhetsledare, skolgångsbiträdare, närvårdare, socionom och ungdoms- och fritidsinstruktör.

Vi hoppas att du är glad, energisk, företagsam, lösningsorienterad, flexibel och aktiv. Du är innerligt intresserad av att arbeta med barn och du behärskar nödvändig kunskap av gruppledning. Du har god kunskap av att arbeta i ett team och du har också kunskap av kundbetjäning. Du har en bra fysisk kondition, så att du orkar arbeta med barnen. Du har också god kunskap av det finska och svenska språket. Du klarar av att ta emot feedback och ledning på jobbet. Du förbinder dig i MLL Etelä Espoon paikallisyhdistys tankar och värderingar gällande eftermiddagsverksamhet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett arbete med barn som är mångsidigt och har snabbt tempo, samt introduktion i yrkeskunskap och ledning till arbetsuppgifter. Du har möjlighet att planera verksamheten tillsammans med din team och utnyttja din egen professionella kunskap samt dina styrkor. Du har stöd av en liten, men aktiv och deltagande arbetsgemenskap, och din arbetsgivare vill satsa på arbetarnas arbetshälsa. Därför erbjuder vi t.ex kostnadsfria dagar och händelser som främjar välbefinnandet i arbetet (3-4 gånger under läseåret) och olika arbetsförmåner. Din arbetsgivare erbjuder dig också möjligheten att delta i extra utbildning för att öka din kunskap.

Arbetet är tillfälligt och du är deltidsanställd.  Din lön bestäms i enlighet med kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. (Yksityisen sosiaalipalvelualan tes).

Före mottagande av arbetsplats måste den valda visa utdrag ur straffregistret enligt 6 §:tte 2 moment i straffregisterlagen (lag om kontroll av brottsliga bakgrund angående att arbeta med barn).

Mer information: Yhdistystoiminnan koordinaattori, 0503368517. Skicka din ansökan: etela-espoon.yhdistys@mll.fi