Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja valitaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hän on yksi yhdistyksen nimenkirjoittajista (yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa).

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena, ja tarvittaessa sijaistaa tätä. Varapuheenjohtaja myös allekirjoittaa tilinpäätösmapit yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat sopia yhdessä vastuujaostaan.

Puheenjohtajan tehtävään liittyvät koulutukset soveltuvat hyvin myös varapuheenjohtajalle.