Jäsenvastaava

Jäsenvastaava valitaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hän on yksi niistä harvoista vastuuhenkilöistä, joilla on oikeus nähdä yhdistyksen jäsenrekisteritiedot.

Jäsenvastaavan tehtävä on toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi ja huolehtia, että hallituksen kokous hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenvastaava huolehtii jäsenrekisterin ajantasaisuudesta niiltä osin, kuin se on yhdistyksen vastuulla, eli mm. päivittää tiedot kunniajäsenistä ja huolehtii tarvittaessa myös jäsenten erottamisesta. Jäsenvastaavalla voi olla keskeinen rooli myös esim. jäsenhankinnassa ja jäsenviestinnässä.

Jäsenvastaavan tehtävään löytyy tukimateriaalia Yhdistysnetistä, mm. Jäsenvastaavan käsikirja.