Sihteeri

Sihteeri valitaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hän on yksi yhdistyksen nimenkirjoittajista (yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa).

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa sekä yhdistyksen kokouksissa. Mikäli sihteeri ei pääse osallistumaan kokoukseen, voi joku muu toimia sihteerinä.

Sihteeri voi tukea puheenjohtajaa kokousten valmistelussa ja esim. hoitaa tilavarauksia.

Sihteeri vastaa yleensä myös siitä, että pöytäkirjat tulee tulostettua, allekirjoitettua ja toimitettua taloushallinnon koordinaattorille tilinpäätöstä ja arkistointia varten. Käytännössä voidaan sopia, kuka tulostukset hoitaa.

Sihteeri voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Keskusjärjestö tarjoaa tehtävään perehdyttämiseksi Sihteerin käsikirjan, jonka voi tulostaa Yhdistysnetistä.