Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi.

Puheenjohtaja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta. Kokousten valmistelussa keskeinen rooli on palkatuilla koordinaattoreilla. Valmistelua voidaan tehdä myös työryhmissä tai yksittäisten vastuuhenkilöiden tehtävinä. Puheenjohtaja kokoaa esityslistan, huolehtii että seuraavan kokouksen valmistelusta on sovittu, ja seuraa sovittujen asioiden etenemistä.

Puheenjohtaja on yhdistyksen nimenkirjoittaja yhdessä toisen nimenkirjoittajan kanssa. Hän allekirjoittaa koordinaattoreiden työsopimukset, hoitaa suomi.fi-valtuutukset ja allekirjoittaa tilinpäätöksen tositteet.

Puheenjohtaja on koordinaattoreiden esimies, mistä syystä hänen on oltava kohtuullisesti henkilöstön tavoitettavissa. Koska yhdistyksellämme on kokenut, pitkäaikainen henkilöstö, esimiestyö itsessään ei vie kovin paljoa aikaa, ja yhteydenpitokäytännöt voi sopia koordinaattoreiden kanssa niin että ne sopivat omaan arkeen. Tukea esimiestehtävään saa MLL Uudenmaan piiriltä ja keskusjärjestöltä, työnantajajärjestö HALI ry:ltä, varapuheenjohtajalta, sekä hallituksen asettamilta taloustyöryhmältä ja henkilöstöhallinnon työryhmältä.

MLL tarjoaa puheenjohtajalle hyödyllisiä koulutuksia, mm. Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus VJK (joka kannattaa käydä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa) sekä Yhdistyskehittäjä-kurssi. Nämä tarjoavat tukea yhdistyshallinnon pyörittämiseen sekä vapaaehtoisten johtamiseen.

Lisäksi Yhdistysnetistä voi tulostaa puheenjohtajan käsikirjan tueksi tehtävän hoitamisessa. Yhdistyksellämme on myös oma perehdytysmateriaali tehtävään, ja edelliseltä puheenjohtajalta saa aina tarvittaessa kysyä apua.