Tietoa MLL:sta

Vuonna 1917 Marsalkka Mannerheimin sisar, 
Sophie Mannerheim perusti yhdistyksen auttamaan 
äitejä ja heidän lapsiaan. Ruotsista saadulla avustusrahalla hän osti kiinteistön Toiselta Linjalta Kalliosta, jossa äitien turvakoti aloitti toiminnan vuonna 1918.

Vuonna 1920 perustettiin Mannerheimin lastensuojeluliitto. Perustajina olivat sairaanhoitaja Sophie Mannerheim, kouluneuvos Erik Mandelin, lastenlääkäri Arvo Ylppö sekä Marsalkka Mannerheim. Tarkoitus oli saada järjestö toimimaan koko maassa, ja jo 20-luvun aikana paikallisosastoja ehdittiinkin perustaa yli 500 ympäri Suomea.

MLL on historiansa aikana luonut mm. neuvolatoiminnan sekä äitiyspakkausta edeltäneen kiertokorin. Vaikutustyötä on tehty mm. kouluterveydenhuollon ja lapsen oikeuksien puolesta. Lisätietoa MLL:n historiasta ja saavutuksista löytyy:

MLL:n historia

MLL100 juhlasivu

Hyvän lapsuuden rakentajat - MLL 100 juhlavuoden julkaisu


MLL Etelä-Espoon historia

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys perustettiin vuonna 1992 alkujaan nimellä MLL Matinkylä-Olarin osasto. Ensimmäisiä toimintamuotoja olivat perhekahvila ja harrastekerhot, jotka kokoontuivat Matinkylässä. Iltapäivätoiminta alkoi Matinlahden ja Tiistilän koulujen oppilaille vuonna 1996. 

Vuosien varrella yhdistyksessämme on ollut eri tyyppistä vanhemmille suunnattua vertaistukitoimintaa, ja lisäksi olemme järjestäneet vanhemmuuteen liittyviä kursseja ja luentoja. Nykyisin MLL Uudenmaan piirin organisoima lastenhoitotoiminta on aikaisemmin ollut osa myös meidän paikallisyhdistyksemme toimintaa. Vuonna 2002 juhlistimme yhdistyksemme 10-vuotista taivalta luomalla Rotinakassit, joilla toivotettiin alueen tuoreet lapsiperheet mukaan yhdistyksen toimintaan. Rotinakasseja jaettiin perheille neuvoloissa vuoteen 2012 saakka.

Olemme tehneet yhteistyötä koulujen kanssa tukioppilastoiminnan tiimoilta, olemme vuokranneet turvavälineitä, järjestäneet tapahtumia, retkiä ja kirpputoreja, sekä tehneet eri tavoin yhteistyötä muiden alueemme toimijoiden kanssa. Vaikutustyötä olemme tehneet mm. osallistumalla vetoomuksiin sekä järjestämällä kuntavaalipaneelin keväällä 2021.

90-luvun lopulla yhdistyksemme jakoi EU:n ruokatukipaketteja alueellamme. Edelleen jaamme vähävaraisille perheille Hyvä Joulumieli-lahjakortteja yhteistyökumppaniemme kautta. 2014 alkaen Lions-yhteistyön myötä vähävaraisten perheiden on myös mahdollista saada alennusta harrastekerhoistamme sekä kesäkerhoistamme.

Mannerheimin lastensuojeluliitto on keskusjärjestöstä, piirijärjestöistä ja paikallisyhdistyksistä muodostuva liittoyhteisö. 

Keskusjärjestö toimii valtakunnallisesti. Se vaikuttaa perheiden hyvinvointiin lapsille ja vanhemmille tarjottujen netti- ja puhelinpalveluiden kautta, yhteistyössä ammatillisten toimijoiden kanssa, sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Paikallisyhdistykset saavat keskusjärjestöltä keskeisiä palveluita kuten jäsenrekisterin ylläpidon sekä jäsenilleen valtakunnallisia jäsenetuja. Keskusjärjestöltä tulee myös ylemmän tason strategia, arvot ja toimintaperiaatteet, jotka asettavat raamit paikallisyhdistystenkin toiminnalle.

Meidän piirijärjestömme on Uudenmaan piiri, joka tarjoaa yksittäisille perheille suunnattuja tukipalveluita: lastenhoitajia, perhekummeja ja ystävätoimintaa. Paikallisyhdistyksille piiri tarjoaa mm. vapaaehtoisten koulutuksia sekä neuvontaa yhdistyshallintoon ja työnantajavelvotteisiin liittyvissä asioissa.

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistyksessä me toimimme oman asuinalueemme hyvinvoinnin eteen järjestämällä yhteisöllistä toimintaa: kerhoja, vertaistoimintaa, tapahtumia. Mahdollisuuksien mukaan myös verkostoidumme muiden alueemme toimijoiden kanssa sekä teemme vaikuttamistoimintaa. Määrittelemme oman toimintamme hyvin pitkälti itse, paikallisten tarpeiden pohjalta, mutta taustalla ovat MLL:n yhteiset periaatteet ja linjaukset sekä MLL:n mallisääntöihin pohjautuvat yhdistyksemme säännöt. 

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessämme käyttää yhdistyksen kokous, jossa jokainen yhdistyksemme jäsen on äänivaltainen. Yhdistyksen kokoukset järjestetään keväisin (tyypillisesti huhtikuussa, jolloin hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus) sekä syksyisin (tyypillisesti marraskuussa, jolloin valitaan hallituksen jäsenet, päätetään jäsenmaksun suuruus, sekä hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma). Yhdistyksen kokous voidaan kutsua myös muina aikoina mikäli hallitus tai yhdistyksen jäsenet katsovat sen tarpeelliseksi.

Osa jäsenmaksuistamme menee keskusjärjestölle ja  piirijärjestölle rahoittamaan meidän ja jäsentemme niiltä saamia palveluita. Nykyisen kaltaista toimintaamme ei voisi pyörittää itsenäisenä yhdistyksenä, vaan vapaaehtoisina hallitustoimijoina tarvitsemme piirin ja keskusjärjestön tuen siihen että lakisääteiset velvollisuudet saadaan sujuvasti hoidettua. Koska yhdistyksemme on sekä piirijärjestön että keskusjärjestön jäsen, pääsemme myös osaltamme vaikuttamaan näiden toimintaan mm. tekemällä aloitteita ja osallistumalla liittokokouksiin sekä piirin kevät- ja syyskokouksiin.

Lasten oikeuksien turvaaminen on jokaisen tehtävä. Lasten ihmisoikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Yhdessä olemme merkittävä toimija, jonka tekemisellä muutetaan monen ihmisen arkea paremmaksi.

Kuva: MLL Anna Autio