Tehdään Espoosta lapsiystävällinen kunta

Espoon MLL-yhdistysten yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 5.10.2022 ja pääset lukemaan sen Länsiväylän sivuilta.

Teksti löytyy myös alta:Espoon kaupungin strategiaa linjataan Espoo-tarinassa. Strategiassa nähdään Espoo vastuullisena ja inhimillisenä edelläkävijäkaupunkina, jossa kaikkien on hyvä olla. Me Espoon MLL paikallisyhdistyksissä haluamme uskoa, että tämä tarkoittaa vastuullisuutta ja inhimillisyyttä myös suhteessa lapsiin.

Espoossa on tehty jo hyvääkin työtä lasten hyvinvoinnin eteen. Kuitenkin, kun lasten etua ei tietopohjaisesti ja johdonmukaisesti pidetä osana kaikkea päätöksentekoa, käy helposti niin, että se ei aina toteudu. Näin myös yksittäisen lapsen hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien toteutuminen jää liiaksi riippumaan tekijöistä, joihin lapsi itse ei voi vaikuttaa. 

Esim. 22.9. Länsiväylässä uutisoitiin mm. Espoon suunnitelmista supistaa asukaspuistojen ja kerhojen määrää. HS taas kertoi mm. suunnitelmista vähentää kouluista avustajia ja kasvattaa ryhmäkokoja, samalla kun entistä useampia erityistä tukea tarvitsevia lapsia ollaan siirtämässä lähikouluun.

Kasvavassa kaupungissa olisi erityisen tärkeää huolellisesti arvioida lapsiperhepalveluista säästämisen seuraukset. Myös silloin, kun säästöt kohdistuvat vähemmän kriittisiltä tuntuviin palveluihin.

Kaupungin tarjoamat palvelut ovat keskeisessä asemassa siinä, saako lapsi riittävän tuen ja riittävät mahdollisuudet kasvaakseen täyteen potentiaaliinsa. Espoossakin nähdään, että samalla kun suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, meillä on myös joukko lapsia, joiden asiat ovat hyvin huonosti.

Työkaluja lapsen edun systemaattisempaan huomioimiseen on tarjolla. Viime vuonna Suomeen saatiin ensimmäinen kansallinen lapsistrategia, jonka tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lisäksi jo 47 kuntaa kehittää lapsiystävällisyyttään Unicefin tuella. Tässä joukossa ovat Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista kaikki paitsi Espoo. Naapureistamme myös Kirkkonummi ja Vihti ovat mukana.

Unicefin malli auttaa tunnistamaan lapsen oikeuksien ongelmat omassa kunnassa, sekä määrittelemään tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Sen avulla kunta saa parempia työvälineitä aidosti vaikuttavaan lapsivaikutusten arviointiin, ja se tulee mahdolliseksi kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Lapsiystävällisyys on kunnalle kannattava investointi kestävään tulevaisuuteen, koska korjaavat toimet tulevat kalliimmaksi kuin ongelmien ennaltaehkäisy. Voisiko Espoo olla edelläkävijä lapsen edun huomioimisessa, ja hakea mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin? 

Me uskomme, että meidän kunnassa jokainen lapsi on tärkeä! 


Maija Pelttari, MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys

Annukka Koivunen, MLL Nöykkiön yhdistys

Anu Loukiainen, MLL Pohjois-Espoon paikallisyhdistys

Mirja Sipilä, MLL Laaksolahden paikallisyhdistys

Tuija Torppala, MLL Leppävaaran yhdistys

Milli Nelskylä, MLL Soukan yhdistys

Emmi Vesala, MLL Keski-Espoon yhdistys