Hallituksessa toimiminen

Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä Etelä-Espoossa lasten ja perheiden hyväksi?

Onko iltapäivätoiminnan laatu, yhdistyksemme harrastekerhot, tai jokin muu toimintamuotomme sydäntäsi lähellä?

Näihin ja moniin muihin asioihin pääset halutessasi vaikuttamaan hakemalla mukaan yhdistyksemme hallitukseen. Tule mukaan rakentamaan lapsi- ja perheystävällisempää Etelä-Espoota!

Yhdistyksen hallituksessa voit löytää oman tapasi olla avuksi alueen lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Joukkoon tarvitaan niin toiminnan kehittäjiä, yhdistyksen rutiineista huolehtijoita kuin tapahtumissa avustajia. Kun tekijöitä on monta, kukaan ei kuormitu liikaa, ja toiminnan keskiössä pysyy ilo.

Paikallisyhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta. 

Hallituslaiset myös osallistuvat talkoolaisina yhdistyksen tapahtumiin ja edustavat yhdistystä erilaisissa tilaisuuksissa. 

Hallituksen jäsenyys on vapaaehtoisuuteen perustuva luottamustehtävä. Rooleja on tarjolla monenlaisia, eikä kenenkään tarvitse osallistua kaikkeen. 


Mitä hallituksessa tarvitaan?

Minimivaatimuksena hallituksessa toimimiseen on 

 • MLL:n  arvojen ja periaatteiden allekirjoittaminen sekä
 • mahdollisuus käyttää muutamia tunteja kuukaudessa yhdistyksen asioihin (pienet lapset ovat tarvittaessa tervetulleita mukaan kaikkeen toimintaan).

Tällä hetkellä kaipaisimme joukkoomme erityisesti sinua jolla olisi joko

 • osaamista talous- tai HR-asioissa,
 • osaamista ja kiinnostusta johtamiseen,
 • intoa ja aikaa viestintään
 • halua paneutua kerhotoiminnan kehittämiseen, tai
 • intoa ja aikaa olla mukana yhdistyksen ja tärkeimpien yhteistyökumppaniemme tapahtumissa.

Mukaan on kuitenkin mahdollista tulla ilman mitään erityisosaamista.

Teksti jatkuu videon alla.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mitä hallitus tekee?

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 10-12 kertaa vuodessa (tarvittaessa etänä). 

Hallituksen kokousten lisäksi yhdistyksen toimintaa valmistellaan ja organisoidaan tarpeen mukaan työryhmissä ja/tai yhdessä sähköisesti. 

Pääsääntöisesti hallituksen jäsenen aikaa kuluu lähinnä liittyen hallituksen kokouksiin, ajoittain enemmän esim. jonkin tapahtuman järjestämiseen liittyen, riippuen siitä millaista toimintaa yhdistyksessä halutaan ylläpitää.


Omat vastuutehtävät

Hallituksen jäsenille on jaettu eri vastuualueita, kuten perhekahvilavastaava, jäsenvastaava ja tiedotusvastaava. 

Vastuualueisiin liittyviin tehtäviin saattaa kuulua mm. yhteydenpitoa oman vastuualueen vapaaehtoisiin tai yhteistyökumppaneihin, yhdistyksen työntekijöiden työskentelyä tukevia tehtäviä, yhdistyksen www-sivujen ylläpitotehtäviä tms. 

Jokaisella on mahdollisuus luoda tehtävästään itsensä näköinen, ja hyvin monenlaista osaamista pääsee hyödyntämään.

Yhdistyksellämme on toimintaa niin paljon, että kaikkeen ei yksittäisen hallituslaisen tarvitse osallistua. Vapaaehtoistyötä tehdään oman ehtimisen ja jaksamisen mukaan.

Jokaiselle olisi kuitenkin syytä löytyä jokin yhdistyksen toiminnan alue, jonka tiimoilta jaksaa olla aktiivinen, suunnitella, järjestää ja osallistua. 

Tulevan hallituslaisen kiinnostuksenkohteisiin voisi liittyä esim. jokin seuraavista (vain pienessä osassa näitä toimintaa ylläpidetään jatkuvasti):

 • yhdistyksen talousasiat, HR-asiat, johtamisen kehittäminen, IT-järjestelmät, sopimusasiat tms. pienen yrityksen pyörittämiseen liittyvät aiheet
 • yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja sisällöllinen suunnittelu, esim. kerhotoiminnan, perhekahvilatoiminnan ja muiden perheiden kohtaamispaikkojen kehittäminen
 • vapaaehtoistyön kehittäminen esim. kylämummi/vaaritoiminnassa ja/tai uusien vapaaehtoisten etsiminen esim. työryhmiin
 • alueellamme toimivien yhdistysten tai MLL-yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen
 • yhteistyötapahtumien järjestämiseen osallistuminen (esim. Olarin Lystit, Matinkylän Kyläkarnevaali, Olari Tempaus)
 • yhdistyksen omien tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
 • aktiivinen toimintaan osallistuminen ja valokuvaaminen
 • jäsenhankinta ja/tai varainhankinta
 • yhteydenpito kuntapäättäjiin yms. poliittinen vaikuttaminen esim. Espoon iltapäivätoimintaan liittyen

Mitä tehtävästä saa?

 • Mahdollisuus vaikuttaa oman alueen lapsiperhepalveluihin ja ideoida uutta toimintaa
 • Uusia ystäviä ja iloa yhdessä tekemisestä
 • Mahdollisuus oppia uutta ja saada  kokemusta josta voi olla hyötyä myös työelämässä
 • Vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen siitä, että voi antaa omaa aikaa itselle tärkeisiin asioihin

Mitä hyötyä hallituksessa toimimisesta on?

Yhdistyksen hallitus mahdollistaa yhdistyksen toiminnan. 

MLL Etelä-Espoo pyörittää iltapäiväkerhojaan lapsen etu edellä. 

Loma-ajan kerhot auttavat perheitä pikkukoululaisten lomien suunnittelussa. 

Harrastekerhot tarjoavat kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia omalla alueella. 

Tapahtumat ja vertaistoiminta luovat perheille turvaverkkoja. 

Nämä asiat tekevät vapaaehtoistyöstä motivoivaa ja merkityksellistä.

Teksti jatkuu videon alla.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Miten hallitukseen pääsee?

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa  joka tyypillisesti järjestetään marraskuussa.

Hallitustyöskentelyyn ja muihin hallituslaisiin on hyvä tutustua jollain tasolla ennen päätöstä hallitukseen pyrkimisestä. Tämän mahdollistamiseksi hallitus pyrkii järjestämään syksyisin joitakin yhdistyksen jäsenille avoimia hallituksen kokouksia tai muita tilaisuuksia. Syksyn 2021 avoin hallituksen kokous järjestetään maanantaina 25.10. klo 17:30 (Sammalkalliontie 6 A-B tai koronatilanteen niin vaatiessa Teams, ilmoittautumiset 22.10. mennessä mll.etelaespoo@gmail.com) Voit myös kysyä lisää hallituksen puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!
Mitä tukea ja perehdytystä tehtävään on tarjolla?

 • Hallituksen jäsenyys ei edellytä mitään erityisosaamista.
 • Joulukuussa tai tammikuussa järjestetään perehdytysilta uusille hallituksen jäsenille.
 • Hallituksessa tehdään asioita pääosin työryhmissä, ja aina saa muilta tukea ja apua tarpeen mukaan, yksin ei tarvitse pakertaa.
 • MLL Uudenmaan piiri järjestää koulutuksia keskeisiin tehtäviin, sekä vertaistapaamisia yms.
 • MLL:n yhdistysnetistä ja Gredi-materiaalipankista löytyy runsaasti materiaalia tueksi eri tehtäviin, osaan tehtävistä saat myös postitse pienen käsikirjan.
 • Palkattu henkilöstö vastaa suurelta osin asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta.
 • MLL Uudenmaan piiri sekä keskusjärjestö ovat paikallisyhdistyksen apuna mm. työnantajarooliin liittyvissä kysymyksissä.
 • Facebookissa on myös paikallisyhdistysten eri hallitusrooleihin liittyviä ryhmiä, joissa saa vertaistukea sekä omaan tehtävään liittyvää tiedostusta MLL Uudenmaan piiriltä.

Katso myös

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!