Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava valitaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Tiedotusvastaava vastaa yhdessä viestintätyöryhmän ja Yhdistystoiminnan koordinaattorin kanssa jäsentiedotteen suunnittelusta, kokoamisesta ja lähettämisestä kahdesti vuodessa, tapahtumiin ja muuhun toimintaan liittyvästä viestinnästä, nettisivuista sekä yhdistyksen some-viestinnästä. Iso osa yhdistyksen viestinnästä tapahtuu henkilöstön voimin, hallituksen vastuulla on lähinnä viestintä niistä toiminnoista, jotka ovat muutenkin hallituksen vastuulla.

Tiedotusvastaavan tehtävän tueksi löytyy ohjeita, kuvia ja dokumenttipohjia Yhdistysnetistä sekä Gredi-tietopalvelusta.