Arvot ja tavoitteet

MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen ja näin turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta. Mannerheimin lastensuojeluliiton Etelä-Espoon paikallisyhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia yhdessä lasten parhaaksi ja tukea vanhemmuutta sekä lasten että nuorten kasvua ja kehitystä Etelä-Espoon alueella.

Päämääränämme on pyrkimys vaikuttaa alueen lapsiperheiden hyvinvointiin mm. tukemalla koulujen tukioppilastoimintaa, järjestämällä puitteita pienten lasten vanhempien vertaistukitoiminnalle, sekä tarjoamalla huokeita harrastusmahdollisuuksia lapsille ja lapsiperheille. Yhdistys toimii MLL:n arvoja ja toimintaperiaatteita noudattaen.

MLL:n arvot

  • lapsen ja lapsuuden arvostus
  • yhteisvastuu
  • inhimillisyys
  • yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

  • avoimuus
  • ilo
  • kumppanuus
  • osallisuus
  • arjen arvostus

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien tahojen kanssa.

MLL on kaikilla avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon.