Iltapäivätoimintaan panostaminen edistää lasten ja perheiden hyvinvointia

Yhdistyksemme puheenjohtajan mielipidekirjoitus julkaistiin Länsiväylässä 6.2.2021 ja pääset lukemaan sen Länsiväylän sivuilta.

Teksti lyhentämättömänä ja kaikkine viitteineen löytyy alta:Nuppu Pelevina otti kantaa iltapäivätoiminnan lisäämisen puolesta (Länsiväylä 30.1.2021). Hän ei ole yksin tämän toiveensa takana. Myös  MLL näkee tärkeäksi turvata iltapäivätoiminnan saatavuus kaikille toimintaan hakeville 1. ja 2. luokan oppilaille.

Pelevina toi esiin suomalaisten koulupäivien lyhyyden OECD-maiden vertailussa. Monessa maassa myös pidetään vieraana ajatusta, että 8-vuotias voisi viettää iltapäiviään yksin kotona. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ei suositella jättämään alle 11-vuotiasta lasta yksin kotiin (suositukset: AAP ja NSPCC). Tähän verraten suomalaislapset joutuvat itsenäistymään varhain. Tämä näkyy myös MLL:n lasten ja nuorten puhelimessa. Vuonna 2019 lähes puolet soitoista liittyi arjessa koettuun yksinäisyyteen. Monet pienet koululaiset soittivat koulumatkalta tai ollessaan iltapäivällä yksin kotona.

Iltapäivätoiminta ei kuitenkaan ole tärkeää vain siksi, että joku aikuinen olisi lapsille saatavilla. Perusopetuslain luku 8a asettaa iltapäivätoiminnan tavoitteeksi tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnan tulee lain mukaan edistää lasten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä osallisuutta. Lisäksi sen tulee tarjota monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä.

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys on järjestänyt iltapäivätoimintaa vuodesta 1996 alkaen. Espoon kaupungin kanssa olemme tehneet yhteistyötä käytännössä koko tuon ajan. Olemme nähneet toiminnassamme hyvin toteutetun iltapäivätoiminnan merkityksen lapsille. Esimerkiksi lapsi, jolle koulu on haasteellinen ympäristö toimia, on voinut saada onnistumisen kokemuksia iltapäiväkerhon ohjatussa toiminnassa yhdessä luokkakavereittensa kanssa. Tämä motivoi lasta myös koulussa. Lisäksi iltapäivätoiminnan kokeneet ohjaajat ja tiiviit asiakassuhteet rakentavat luottamusta, joka edesauttaa perheiden ohjaamista tarvittaessa tukitoimien piiriin.

Koronavuoden kasvattamien hyvinvointierojen myötä nämä asiat lienevät tärkeämpiä kuin koskaan.

Me näemme iltapäivätoiminnan ennaltaehkäisevänä palveluna. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa iltapäivätoiminnassa on aidosti mahdollisuuksia saada aikaan hyviä käänteitä heikoimmassa asemassa olevien lasten elämään. 

Toki myös lapset, joilla menee hyvin, hyötyvät turvallisesta ja lasten tarpeisiin rakennetusta iltapäivätoiminnasta.

Tätä työtä tehdään pienellä palkalla mutta suurella sydämellä. Toiminnan rahoituksessa asiakasmaksut ovat merkittävässä osassa. Siksi on vaikea nähdä, että iltapäivätoimintaan kohdistetut säästöt vähentäisivät kaupungin kuluja pidemmällä tähtäimellä. Kenties kokonaistaloudellisesti halvemmaksi tulisi nähdä iltapäivätoiminnan mahdollisuudet lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä.Eeva Pursula

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistyksen puheenjohtaja