Tietosuoja

Rekisteriseloste
28.3.2018

Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (myöhemmin MLL:n) Etelä-Espoon paikallisyhdistys ry ylläpitää rekisteriä osoitteessa: Sammalkalliontie 6 E-F, 02210 Espoo

Rekisterin nimi
Kerhotoiminnan asiakasrekisteri
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tiina Loman
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Etelä-Espoon paikallisyhdistys ry
Sammalkalliontie 6 E-F
02210 Espoo
tiina.loman@mll-etelaespoo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL:n Etelä-Espoon yhdistys käsittelee henkilötietoja yhdistyksen järjestämiin kerhoihin osallistumista varten. Kerhoihin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 

Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämiseen sekä markkinointiin. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään kerhoon osallis­tujia ja markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa kerhoon ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja kerhoon liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Re­kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia tietoja: sähköposti, syntymäaika, allergiatiedot tai sairaudet.

Lisäksi Holvi-verkkokaupassa tapahtuvissa ilmoittautumisissa sekä asiakasmaksuissa tallennetaan maksutiedot, joiden osalta käsittelyn suorittaa MLL Etelä-Espoon yhdistyksen verkkokaupan palveluntuottajana Holvi Payment Services Oy. 

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat EU-alueella. Tulostetut rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjän (MLL:n Etelä-Espoon yhdistys) on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä) tai etela-espoon.yhdistys@mll.fi.