Tapahtumien organisoiminen

Osa hallituksen jäsenistä suunnittelee ja organisoi tapahtumia, sekä toimii vapaaehtoisina sekä yhdistyksen omissa tapahtumissa että yhteistyökumppaniemme tapahtumissa. Tapahtumien järjestämiseen osallistuu usein myös hallituksen ulkopuolisia vapaaehtoisia.