Työryhmätoimintaan osallistuminen tai tapahtumissa avustaminen

Yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun on mahdollista osallistua myös varsinaisen hallituksen ulkopuolella. Tämä onnistuu osallistumalla yhdistyksen kokouksiin sekä avoimiin hallituksen kokouksiin. 

Uudenlaisen toiminnan suunnittelua ja käynnistämistä on mahdollista edistää esimerkiksi työryhmissä, joista löytyy sekä hallituksen jäseniä että muita yhdistyksen jäseniä. Jos sinulla on ideoita, millaista toimintaa yhdistyksemme tulisi järjestää, tervetuloa mukaan toimintaan! Yhdistystoiminta tarjoaa puitteet, jotka mahdollistavat myös uudenlaisten toimintamuotojen luomisen.

  • Avoimen toiminnan työryhmässä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja/tai vertaistoimintaa. Työryhmän piiriin kuuluu myös kylämummotoiminta. Työryhmään voi osallistua myös ihan vain lupautumalla apukäsiksi yksittäisiin tapahtumiin.
  • Henkilöstöhallinnon työryhmässä pääset vaikuttamaan työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. On eduksi, jos sinulla on jo osaamista aiheesta, mutta toimintaan voi myös tulla mukaan opettelemaan henkilöstöhallinnon asioita. Työryhmä tukee iltapäivätoiminnan koordinaattoria työssään.
  • Kerhotyöryhmässä pääset vaikuttamaan harrastekerhotarjontamme kehittämiseen. Työryhmä tukee yhdistystoiminnan koordinaattoria työssään.
  • Taloustyöryhmässä pääset seuraamaan yhdistyksemme tuloja ja menoja tarkemmin, sekä tarvittaessa kehittämään talouden ja hallinnon käytäntöjämme. On eduksi, jos sinulla on jo osaamista aiheesta, mutta toimintaan voi myös tulla mukaan opettelemaan yhdistyshallintoa ja taloudenpitoa. Työryhmä tukee taloushallinnon koordinaattoria työssään.
  • Viestintätyöryhmässä pääset tekemään yhdistyksemme viestintää. Lähetämme jäsenillemme sähköisen jäsenkirjeen 2-4 kertaa vuodessa. Tiedotamme tapahtumistamme somessa ja www-sivuillamme. Pääsääntöisesti vapaaehtoiset hoitavat vapaaehtoistyöhön liittyvän viestinnän ja henkilöstö hoitaa ammatillisiin toimintoihin liittyvän viestinnän, mutta viestintätyöryhmä tukee tarvittaessa yhdistystoiminnan koordinaattoria myös mm. yhdistyksen omien esitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.


Vapaaehtoisten facebook-ryhmä

Hallituksen yhteystiedot