Viestintätyöryhmä

Yhdistyksellämme viestintätyöryhmä, joka tukee tiedotusvastaavaa sekä Yhdistystoiminnan koordinaattoria yhdistyksen viestinnällisissä tarpeissa.

Silloin kun yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa, viestintätyöryhmällä on siinä keskeinen rooli.