Viestintätyöryhmä

Yhdistyksellämme viestintätyöryhmä, joka tukee tiedotusvastaavaa sekä Yhdistystoiminnan koordinaattoria yhdistyksen viestinnällisissä tarpeissa.

Lähetämme jäsenillemme sähköisen jäsenkirjeen 2-4 kertaa vuodessa. Tiedotamme tapahtumistamme somessa ja www-sivuillamme. Pääsääntöisesti vapaaehtoiset hoitavat vapaaehtoistyöhön liittyvän viestinnän ja henkilöstö hoitaa ammatillisiin toimintoihin liittyvän viestinnän, mutta viestintätyöryhmä tukee tarvittaessa yhdistystoiminnan koordinaattoria myös mm. yhdistyksen omien esitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Silloin kun yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa, viestintätyöryhmällä on siinä keskeinen rooli.