Tietoa perusopetuksen iltapäivätoiminnasta

Toiminta-ajatus

Lapset tarvitsevat tutun ympäristön, turvallisia aikuisia ja mukavaa tekemistä koulupäivien jälkeen. Tämän takia Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää pienille koululaisille aktiivista toimintaa iltapäiviksi. Iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on luoda lapselle perusta hyviin vapaa-ajanviettotapoihin.

Iltapäiväkerhossa lapsi oppii oikean toimintamallin toimia tilanteissa, joissa kohtaa esim. pettymyksiä tai ristiriitoja kavereiden kanssa leikkiessä. Lasta ohjataan toivottuun käytökseen osoittamalla, mikä käytös on suotavaa sekä antamalla keinot ja taidot sen tavoittamiseen. Iltapäivätoiminta tukee pienen koululaisen hiljalleen etenevää itsenäistymistä turvallisessa ympäristössä.

Yhdistyksemme on jo usean vuoden ajan järjestänyt iltapäivätoimintaa koululaisille. Iltapäiväkerhomme toimivat Komeetan ja Päivänkehrän koululla. Kerhomme toimivat pääsääntöisesti koulupäivisin klo 12–17.

Haluamme korostaa toiminnassamme kohteliaita ja hyviä tapoja sekä toisten huomioonottamista. On tärkeää, että kaikilla on kerhossa kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa. Lapsiryhmässä, erilaisten kerhokavereiden kanssa toimimisen myötä, suvaitsevaisuus kasvaa ja erilaisuuden arvostaminen vahvistuu: jokainen on erilainen ja yhtä arvokas.

Lasten osallisuus on myös tärkeä osa toimintaamme. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa mm. kauden alussa ohjaajat ja kerholaiset pitävät ns. suunnittelupäivän. Lasten osallistaminen toimintaan lisää huomattavasti viihtyvyyttä sekä lisää yhteisöllisyyttä ryhmässä. Kaikilla kerhoillamme lapset saavat vaihtoviikoin toimia kerhoapulaisina yhdessä omien ohjaajiemme kanssa.


Ohjattu toiminta

Kerhojemme päivittäiseen ohjelmaan kuuluu sekä ohjattua että omaehtoista toimintaa.  Ohjattu toimintamme painottuu pääsääntöisesti myöhempään iltapäivään (klo 15 alkaen) lisätilojen vapautuessa käyttöömme. Ohjattu toiminta toimii tärkeänä osana ryhmäyttämistä erityisesti kauden alussa. Lapsen on helpompi päästä leikkeihin mukaan kun ohjaajat ovat aktiivisesti mukana ohjaamassa yhteistä toimintaa. Perusteellinen ryhmäyttäminen toimii avainasemassa kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Ohjatun, monipuolisen toiminnan myötä jokainen lapsi löytää omat vahvuutensa.


Ohjattu toiminta jakaantuu kerhoissa päiväteemoihin, mm. kädentaidot, lukuhetket, liikuntaleikit, ohjatut sisä- ja ulkoleikit sekä pienet retket esim. lähialueen metsiin tai puistoihin. Liikunta on suunniteltu lasten ikä- ja kehitystason mukaiseksi, motorisia- sekä ryhmässä toimimisen taitoja tukevaksi toiminnaksi. Sisäliikunnassa käytämme koulujen jumppasaleja, jotka ovat erikseen saatu teemapäivien käyttöön.


Lapsille tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekoon iltapäiväkerhossa.


Omaehtoinen toiminta, vapaa leikki

Kerhoissamme leikitään, liikutaan ja pelataan erilaisia sisä- ja ulkopelejä yhdessä kavereiden kanssa. Lasten käytössä on mm. piirustustarvikkeita, lautapelejä, muovailuvahoja, kirjoja sekä erilaisia leluja. Kerhoilta löytyy myös ulkopeli- ja leikkitarvikkeita kuten sählymailoja, jalkapalloja, hyppynaruja, hulavanteita sekä muita ulkoleluja. Lapsia kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen. Päivittäinen vapaa leikki pienryhmissä harjoittaa lapsen sosiaalisia taitoja sekä antaa tilaa luovaan ja mielikuvitukselliseen leikkiin.


Toimintasuunnitelma ja tiedottaminen

Ohjaajat suunnittelevat kerholle toimintaa jakamalla viikot teemoihin. Ohjaajat noudattavat yhdistyksemme alkaneen kauden toimintasuunnitelmaa. Kerhokohtaiset toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä kerhoilla. Kunkin kauden toimintasuunnitelmaan pyrimme hahmotteleaan rungon, jonka tarkempi sisältö kerhon arkeen muokkaantuu kauden aikana, jotta pystymme ottamaan huomioon kerholaisten toiveita ja lukujärjestykset sekä huomioimaan myös ohjaajiemme ammatilliset vahvuudet.

Ohjaajat tiedottavat vanhempia kerhopäivien toiminnasta n. 1 viikon välein koteihin lähetettävillä tiedotteilla. Viikko-ohjelmien lähettämisessä olemme pikkuhiljaa siirtyneet sähköiseen tiedottamiseen. Päivittäinen yhteydenpito huoltajien ja ohjaajien välillä sujuu helposti kerhokännykän avulla.


Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan kerhoihimme!

Vierailusta voi sopia etukäteen kerhon ohjaajien kanssa, yhteystiedot kerhojen sivuilta.