Tietoa yksityisestä iltapäivätoiminnasta

Toiminta-ajatus

Iltapäiväkerho tarjoaa pienille koululaisille tutun ympäristön, turvallisia aikuisia ja aktiivista toimintaa koulupäivien jälkeen. Iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on luoda lapselle perusta hyviin vapaa-ajanviettotapoihin.


Iltapäiväkerhossa lapsi oppii oikean toimintamallin toimia tilanteissa, joissa kohtaa esim. pettymyksiä tai ristiriitoja kavereiden kanssa leikkiessä. Lasta ohjataan toivottuun käytökseen osoittamalla, mikä käytös on suotavaa sekä antamalla keinot ja taidot sen tavoittamiseen. Iltapäivätoiminta tukee pienen koululaisen hiljalleen etenevää itsenäistymistä turvallisessa ympäristössä.


Haluamme korostaa toiminnassamme kohteliaita ja hyviä tapoja sekä toisten huomioonottamista. On tärkeää että kaikilla on kerhossa kavereita ja mukava iltapäivä turvallisessa paikassa ja seurassa. Lapsiryhmässä, erilaisten kerhokavereiden kanssa toimimisen myötä, suvaitsevaisuus kasvaa ja erilaisuuden arvostaminen vahvistuu: jokainen on erilainen ja yhtä arvokas.

Lasten osallisuus on myös tärkeä osa toimintaamme. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa, mm. kauden alussa ohjaajat ja kerholaiset pitävät ns. suunnittelupäivän. Lasten osallistaminen toimintaan lisää huomattavasti viihtyvyyttä sekä lisää yhteisöllisyyttä ryhmässä. Kaikilla kerhoillamme lapset saavat vaihtoviikoin toimia kerhoapulaisina yhdessä omien ohjaajiemme kanssa.


Yksityisen iltapäivätoiminnan edut

Yhdistyksemme on jo usean vuoden ajan järjestänyt perusopetuksen iltapäivätoimintaa 1.–2.-luokkalaisille Etelä-Espoon alueella. Nyt jo yhdeksättä lukuvuotta 2023-24 järjestämme lisäksi yksityistä iltapäivätoimintaa erillisessä vuokratilassamme, Sammalkalliontien kerhotilassa (Olarin MLL-iltis). Iltapäiväkerho on aukisin koulupäivisin klo 12–17. 


Yksityisen iltapäivätoimintamme etuja ovat mm:
- Erilliset, lapsiryhmälle sopivat kerhotilat: siirtyminen omiin tiloihin katkaisee koulupäivän.
- Kodinomaisuus: monipuolisen toiminnan mahdollistava kerhotila sekä erilliset toiminnalliset tilat.
- Pienemmät lapsiryhmät (max. kahden ohjaajan ryhmä) mahdollistavat rauhallisen iltapäivän sekä pienryhmätoiminnan.
- Laadukasta iltapäivätoimintaa: koulutetut ohjaajat suunnittelevat monipuolista toimintaa iltapäiviin
- Yksityisen iltapäivätoiminnan asiakkaat ovat etusijalla kesäkerhoihin ilmoittautuessaan.
- Yhdistyksemme jäsenedut perheen käytössä


Ohjattu toiminta

Kerhojemme päivittäiseen ohjelmaan kuuluu sekä ohjattua että omaehtoista toimintaa.  Ohjattu toimintamme painottuu pääsääntöisesti myöhempään iltapäivään (klo 14.30 →). Ohjattu toiminta toimii tärkeänä osana ryhmäytymistä erityisesti kauden alussa. Lapsen on helpompi päästä leikkeihin mukaan kun ohjaajat ovat aktiivisesti mukana ohjaamassa yhteistä toimintaa. Perusteellinen ryhmäyttäminen toimii avainasemassa kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Ohjatun, monipuolisen toiminnan myötä jokainen lapsi löytää omat vahvuutensa.

Ohjattu toiminta jakaantuu kerhoissa päiväteemoihin, mm. kädentaidot, lukuhetket, liikuntaleikit, ohjatut sisä- ja ulkoleikit sekä pienet retket esim. lähialueen metsiin tai puistoihin. Liikunta on suunniteltu lasten ikä- ja kehitystason mukaiseksi, motorisia- sekä ryhmässä toimimisen taitoja tukevaksi toiminnaksi. Lapsille tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekoon iltapäiväkerhossa.


Omaehtoinen toiminta, ohjattu leikki

Kerhoissamme leikitään, liikutaan ja pelataan erilaisia sisä- ja ulkopelejä yhdessä kavereiden kanssa. Lasten käytössä on mm. piirustustarvikkeita, lautapelejä, muovailuvahoja, kirjoja sekä erilaisia leluja. Kerhoilta löytyy myös ulkopeli- ja leikkitarvikkeita kuten sählymailoja, jalkapalloja, hyppynaruja, hulavanteita sekä muita ulkoleluja. Lapsia kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen. Päivittäinen vapaa leikki pienryhmissä harjoittaa lapsen sosiaalisia taitoja sekä antaa tilaa luovaan ja mielikuvitukselliseen leikkiin.


Toimintasuunnitelma ja tiedottaminen

Ohjaajat suunnittelevat kerholle toimintaa jakamalla viikot teemoihin. Ohjaajat noudattavat yhdistyksemme alkaneen kauden toimintasuunnitelmaa. Kerhokohtaiset toimintasuunnitelmat ovat nähtävillä kerhoilla. Kunkin kauden toimintasuunnitelmaan pyrimme hahmottelemaan rungon, jonka tarkempi sisältö kerhon arkeen muokkaantuu kauden aikana, jotta pystymme ottamaan huomioon kerholaisten toiveita ja lukujärjestykset sekä huomioimaan myös ohjaajiemme ammatilliset vahvuudet.

Ohjaajat tiedottavat vanhempia kerhopäivien toiminnasta n. 1–2 viikon välein koteihin lähetettävillä tiedotteilla (sähköpostitse). Huoltajille perustetaan lisäksi oma Facebook ryhmä, jonka on tarkoitus toimia tiedottamisen lisäväylänä. Päivittäinen yhteydenpito huoltajien ja ohjaajien välillä sujuu helposti kerhokännykän avulla sekä lasta hakiessa.