Lapsivalintakriteerit

Lapsivalintapäätöksissä noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:Matinkylän MLL-iltis (Aapelinkadun kerhotilalla)

Ryhmäkoko on 17 lasta

1. Matinlahden koulun 1. vuosiluokan aloittavat lapset sekä heidän 2. vuosiluokan aloittavat sisaruksensa, jotka osallistuivat kaudella 2018-19 MLL:n iltapäivätoimintaan sekä Matinlahden koulun 2. vuosiluokan aloittavat lapset, jotka osallistuivat kaudella 2018-19 MLL:n iltapäivätoimintaan.*
2. Muut Matinlahden koulun 2. vuosiluokan aloittavat lapset.*
3. Matinlahden koulun 3. vuosiluokan aloittavat lapset.* (Siirtyminen itsenäisesti kerholle)Olarin MLL-iltis (Sammalkalliontien kerhotilalla), Päivänkehrän koulun ryhmät

Ryhmäkoko enintään 2x17 lasta.

1. Päivänkehrän koulun 1. vuosiluokan aloittavat lapset sekä heidän 2. vuosiluokan aloittavat sisaruksensa, jotka osallistuivat kaudella 2018-19 MLL:n iltapäivätoimintaan sekä Päivänkehrän koulun 2. vuosiluokan aloittavat lapset, jotka osallistuivat kaudella 2018-19 MLL:n iltapäivätoimintaan.*
2. Päivänkehrän koulun 2. vuosiluokan aloittavat lapset.*
3.Päivänkehrän koulun 3. vuosiluokan aloittavat lapset.* (Siirtyminen itsenäisesti kerholle)
4. Muiden koulujen lapset.* (Siirtyminen itsenäisesti kerholle)

*Valintapäätöksissä otetaan ryhmädynamiikka ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavat asiat kokonaisvaltaisesti huomioon (esim. tytöt-pojat ja 1lk-2lk suhdeluvut). Paikoista ensisijaisesti noin puolet on uusille aloittaville 1-luokkalaisille ja loput jatkaville tuleville 2-luokkalaisille.


HUOM! Yksityinen iltapäiväkerho ei ole Espoon kaupungin avustamaa toimintaa eikä käytössämme näin ollen ole lisäavustajaresursseja yksityiseen iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille.

Kerholaisen tulee pystyä toimimaan kahdelle ohjaajalle mitoitetussa n. 30 lapsen ryhmässä (tai vastaavasti yhdelle ohjaajalle mitoitetussa 15-17 lapsen ryhmässä) niin, että kaikki ryhmässä olevat lapset saavat tarvittavan aikuisen tuen päivään.