Lapsivalintakriteerit

Lapsivalintapäätöksissä noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:


Olarin MLL-iltis (Sammalkalliontien kerhotilalla), Päivänkehrän koulun ryhmät

Ryhmäkoko enintään 2x17 lasta.

1. Päivänkehrän koulun 1. vuosiluokan aloittavat lapset sekä 2. vuosiluokan aloittavat lapset, jotka osallistuivat edellisenä lukuvuonna yksityiseen iltapäivätoimintaan.*
2. Muut Päivänkehrän koulun 2. vuosiluokan aloittavat lapset.*
3.Päivänkehrän koulun 3. vuosiluokan aloittavat lapset.* (Siirtyminen itsenäisesti kerholle)
4. Muiden koulujen lapset.* (Siirtyminen itsenäisesti kerholle)


*Valintapäätöksissä otetaan ryhmädynamiikka ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavat asiat kokonaisvaltaisesti huomioon (esim. sisarusparit, 1.lk–2.lk suhdeluvut). Paikoista ensisijaisesti noin puolet on uusille aloittaville 1.-luokkalaisille ja loput jatkaville tuleville 2.-luokkalaisille.


HUOM! Yksityinen iltapäiväkerho ei ole Espoon kaupungin avustamaa toimintaa eikä käytössämme näin ollen ole lisäavustajaresursseja yksityiseen iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille.

Kerholaisen tulee pystyä toimimaan kahdelle ohjaajalle mitoitetussa n. 30 lapsen ryhmässä (tai vastaavasti yhdelle ohjaajalle mitoitetussa 15–17 lapsen ryhmässä) niin, että kaikki ryhmässä olevat lapset saavat tarvittavan aikuisen tuen päivään.