Perusopetuksen iltapäivätoimintamme poikkeustilanteessa

26.3.2020

Hallituksen linjausten mukaisesti suurin osa oppilaista on siirtynyt opiskelemaan kotoa käsin.

Tämän myötä moni Espoon kaupungin kouluista, joilla yhdistyksemme iltapäivätoimintaakin järjestetään,  on nyt tyhjillään tai oppilaita on vain muutamia.

Espoon kaupungin määräysten mukaisesti iltapäivätoimintaa on pidettävä yllä kouluilla niille lapsille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Koulujen opetusryhmien koko pidetään edelleen pienenä, maksimissaan kymmenessä oppilaassa. Näin ollen myös iltapäiväkerhon ryhmäkoot ovat pieniä. 

On tärkeätä, että lapsen mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä informoidaan koulua, joka puolestaan koordinoi oppilasmääriä iltapäivätoiminnan suuntaan. Me huomioimme muutokset ohjaajaresursseissamme.

Liitteenä lisätietoa asiakasmaksuista ja poikkeustilanteen vaikutuksesta niihin.


Toivomme kaikille oikein hyvää vointia ja voimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa!