Etsimme yrityksiä yhteistyökumppaneiksi

13.4.2020

Koronaviruksen keskeytettyä valtaosan yhdistyksemme toiminnasta, olemme ajautuneet talousvaikeuksiin, jotka uhkaavat yhdistyksemme toimintaedellytyksiä. Siksi etsimmekin nyt yrityksiä sponsoreiksi tai yhteistyökumppaneiksi.

Yhdistyksemme toiminta lyhyesti

MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistyksen toiminnan ydin on pikkukoululaisten iltapäivätoiminta, jota järjestämme Espoon kaupungin palveluntuottajana Päivänkehrän, Komeetan ja Westendinpuiston kouluilla, sekä yksityisenä toimijana Olarissa ja Matinkylässä. Iltapäivätoiminnan pyörittämiseen tarvitsemme jonkin verran väkeä myös toimistolle, mikä mahdollistaa meille lisäksi suhteellisen laajan harrastekerhotoiminnan pyörittämisen (noin 200 lapselle per kausi). Näiden lisäksi yhdistyksemme puitteissa on maksutonta toimintaa, perhekahviloita ja tapahtumia, jotka nekin ovat tällä hetkellä tauolla. 

Yhdistyksemme ei tavoittele toiminnassaan voittoa. Kaikkien maksullisten toimintamuotojen talous perustuu siihen, että ryhmien ollessa täysiä, asiakasmaksuilla ja toimintaan mahdollisesti saaduilla avustuksilla pystytään kattamaan ko. toimintaan liittyvät kulut (ohjaajien palkat, vuokrat, vakuutukset, tarvikehankinnat, sijaisjärjestelyt, lomat, laskutus- ja kirjanpitokulut yms.) 

Toimintamme laadusta

Meille toiminnan laatu on lapsen kohtaamista, suunnitelmallista ryhmäyttämistä, yksinäisten lasten huomaamista, kiusaamisen ennaltaehkäisemistä ja siihen puuttumista, sekä tarvittaessa perheiden auttamista tarvitsemiensa tukipalveluiden piiriin. 

Me haluamme jatkossakin mahdollistaa harrastuksia, jotka tukevat lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, ja tarjoavat onnistumisen elämyksiä myös lapsille, jotka eivät syystä tai toisesta tavallisessa lasten ryhmätoiminnassa pärjää.

Kokeneet, koulutetut ja motivoituneet ohjaajamme huolehtivat siitä, että toiminta on pedagogisesti kunnianhimoista ja tukee suunnitelmallisesti lasten taidollista kehittymistä, vaikka asioita lähestytään usein leikin keinoin ja ilman kilpailua ja suorituspaineita.

Miksi olemme pulassa

Valtaosa tuloistamme tulee iltapäivätoiminnasta, jossa täysi ryhmä tarkoittaa 15-18 lasta. Koronavirustilanteen siirrettyä valtaosa koululaisista etäopetukseen, myös iltapäivätoiminta on väliaikaisesti supistunut. Toimimme viranomaisohjeistuksen mukaisesti, eli iltapäivätoimintaa järjestetään korkeintaan yhdeksän lapsen ryhmissä niille lapsille, joille iltapäivätoiminta on välttämätöntä vanhempien työssäkäymisen mahdollistamiseksi. Todellisuudessa ryhmät eivät ole näin isoja, vaan meillä on toiminnassa mukana yhteensä noin kymmenen lasta ripoteltuna neljään eri yksikköön. Näiden lasten asiakasmaksuista ja kaupungilta saamistamme avustuksista ei kerry riittävästi rahaa iltapäivätoimintaan liittyvien loppukevään välttämättömien kulujen kattamiseen.

Tällä hetkellä yhteiskunnan yritystoiminnalle luomat tukimuodot eivät auta meitä. Meillä on liikaa työntekijöitä jotta voisimme saada ELY-keskuksen tukea, ja BusinessFinland ei auta yhdistyksiä. Lainan ottaminen tilanteesta selviämiseen on mahdotonta, koska emme toiminnallamme tavoittele voittoa, eikä meillä näin ollen ole näköpiirissä sellaisia tuloja joilla voisimme lainoja maksella.

Etsitään yhdessä ratkaisuja

Tämän mahdottoman yhtälön edessä toivoisimme, että jos mieleesi tulee mitään tahoa, joka voisi olla kiinnostunut sponsoroimaan yhdistystämme, tai tekemään jonkinlaista yritysyhteistyötä kanssamme, auta meitä luomaan sinne kontakti!

Jos olisit valmis etsimään kanssamme tilanteeseen ratkaisua, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä yhdistyksemme hallitukseen mll.etelaespoo at gmail.com