Tukiviittomien ja kuvakommunikaation vertaisryhmä

Ryhmä, jossa vahvistetaan tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttämistä lapsiperhearjessa.

Ryhmässä perheen aikuiset saavat tukiverkoston, tilaisuuden kehittää ja ylläpitää opittua taitoa sekä ottaa kommunikoinnin apuvälineet mukaan arjen tilanteisiin. 
Lapset saavat leikkiseuraa sekä mahdollisuuden vahvistaa kommunikaatiotaitojaan tukiviittomilla ja kuvakommunikaation avulla.

Ryhmän vapaaehtoisena vetäjänä toimii Johanna K.
Lisää ryhmän vetäjästä sekä ryhmän tavoitteista:

"Olen voinut yhdistää kulttuurituotannonopiskeluuni  yhteisöpedagogin ja viittomien tutustumiskursseja. Olen tutustunut kuvakommunikaatioon ja tukiviittomiin lasten kielellisen kehityksen viiveen kautta.
Olen kokenut perhearjessa säännöllisen käyttöönoton yksin haasteelliseksi ja haluankin mahdollistaa muille vertaisperheille matalan kynnyksen ryhmän, jossa voi kokoontua luottamuksellisesti  sekä tutustua muihin perheisiin."

Ilmoittautumiset sähköpostilla johannak.info@gmail.com

Aika:

Joka toinen maanantai 
13.1, 27.1, 10.2 ja 24.2

Klo: 17.30- 18.30

Paikka:Olarin MLL kerhotila
Sammalkalliontie 6 e-f, 02210 Espoo