Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Vielä voi hakea perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023! 19.6.2022 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään juhannusviikolla. Kouluvuoden aikana saapuvat hakemukset käsitellään kerran kuukaudessa. 

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdeltä. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, toimintaan voi hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitteistä, pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.  

Paperilomakkeet lähetetään osoitteeseen: 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö 
Opetuksen tuen palvelualue 
PL 31 
02070 Espoon kaupunki 


Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa. 

Kun olette saaneet Espoon kaupungilta vahvistetun paikan MLL Etelä-Espoon yhdistyksen iltapäivätoimintaan, lähetämme kotiinne infopaketin, josta löytyvät:
- Saate
- Tervetulokirje
- Tietoja lapsesta perusopetuksen iltapäivätoimintaan -lomake
- Valokuvaus- ja Facebook-lupa
- Tietoa laskutuksesta
-  Tiedotus-, lapsentoiminta-aika sekä loma-ajankerholomake
- Mitä tulee tietää ip-arjesta? -esite

Toimithan kirjeessä annettujen ohjeiden mukaan.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta (kts. vasen palsta), pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.

Asiakasmaksut ovat osa-aikaisessa sopimuksessa 80€/kk ja kokoaikaisessa 140€/kk. 

Espoon kaupungilta on mahdollista hakea maksuhuojennusta tai –vapautusta asiakasmaksuihin. Syyslukukauden osalta asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tulee hakea viimeistään 15.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.5. mennessä. Espoon kaupunki tekee päätökset perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Hakemuksen saatte ladattua tästä:

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta:
puh. 0503246687 (arkisin klo 9-17)
s-posti: iltapaivatoiminta@mll-etelaespoo.fi

Mukavaa kouluvuotta!

MLL Etelä-Espoon yhdistyksen väki

Kuva: MLL Anna Autio