Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2021-2022 on 8.1.2021–10.5.2021. Päätös iltapäivätoimintapaikasta annetaan tiedoksi huoltajan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti Wilmassa viikolla 20 tai samana päivänä postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa. 

Kun olette saaneet Espoon kaupungilta vahvistetun paikan MLL Etelä-Espoon yhdistyksen iltapäivätoimintaan, lähetämme kotiinne infopaketin, josta löytyvät:
- Saate
- Tervetulokirje
- Tietoja lapsesta perusopetuksen iltapäivätoimintaan -lomake
- Valokuvaus- ja Facebook-lupa
- Tietoa laskutuksesta
-  Tiedotus-, lapsentoiminta-aika sekä loma-ajankerholomake
- Mitä tulee tietää ip-arjesta? -esite

Toimithan kirjeessä annettujen ohjeiden mukaan.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta (kts. vasen palsta), pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.

Asiakasmaksut ovat osa-aikaisessa sopimuksessa 80€/kk ja kokoaikaisessa 140€/kk. 

Espoon kaupungilta on mahdollista hakea maksuhuojennusta tai –vapautusta asiakasmaksuihin. Syyslukukauden osalta asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tulee hakea viimeistään 15.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.5. mennessä. Espoon kaupunki tekee päätökset perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Hakemuksen saatte ladattua tästä:

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta:
puh. 0503246687 (arkisin klo 9-17)
s-posti: iltapaivatoiminta@mll-etelaespoo.fi

Mukavaa kouluvuotta!

MLL Etelä-Espoon yhdistyksen väki

Kuva: MLL Anna Autio